Žádost o aktualizaci údajů

*
*
*
*
*
*

Změna adresy

Nová fakturační adresa
Nová kontaktní adresa

Jste-li podnikatel, je nutné k žádosti o změnu fakturační adresy doložit kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Jste-li fyzická osoba nepodnikající, je nutné k žádosti o změnu fakturační adresy doložit kopii občanského průkazu.

Povolené typy souborů: jpe, jpg, jpeg, tif, tiff, pdf, doc, xls, docx, xlsxZměny názvu firmy nebo příjmení klienta

Povolené typy souborů: jpe, jpg, jpeg, tif, tiff, pdf, doc, xls, docx, xlsx

Povolené typy souborů: jpe, jpg, jpeg, tif, tiff, pdf, doc, xls, docx, xlsxNahlášení nového bankovního spojení

Kterýkoliv z výše uvedených souhlasů mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Neposkytnutí či odvolání tohoto souhlasu nemá žádný vliv na poskytování služeb ani trvání smluvního vztahu.

Klepnutím na tlačítko [odeslat] beru na vědomí, že společnost ŠkoFIN s.r.o. může zpracovávat mé osobní údaje v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů VWFS.

povinná položka*