Ukončení operativního leasingu

Informace ke skončení operativního leasingu včetně prodloužení smlouvy, vrácení či odkupu vozu

Co vás čeká před ukončením operativního leasingu

Čtyři měsíce před ukončením smlouvy vám zašleme základní informace a přibližně za další dva měsíce pak obdržíte dopis s nabídkou k odkupu vozidla. 

Co vás čeká

 • upozorníme vás na blížící se konec smlouvy a na zajištění případných oprav vozu před vrácením
 • nabídneme vám předprohlídku vozu
 • včas vám nabídneme pořízení nového vozu a upozorníme vás na dodací lhůtu
 • nabídneme vám financování nového vozidla

Odkup vozu z operativního leasingu

Pokud u vašeho vozu prodávající dealer garantoval odkup vozidla, pak odkup z vaší strany přímo od VWFS možný není.

V opačném případě vám 1,5 měsíce před koncem smlouvy zašleme dopis obsahující mimo jiné i nabídku odkupu s novým financováním od VWFS.

Odkup vozu s financováním úvěrem od VWFS

 • Odkupní cena pro výpočet splátek je stanovena jako tržní na základě očekávaného celkového počtu km a stavu vozu (konkrétní finanční podmínky na www.odkupvozu.cz nebo na finacujsnami@vwfs.cz).
 • Žádost o financování je třeba odeslat nejpozději 20 dní před koncem smlouvy.
 • Nájemce vozidlo nevrací ani nedochází k vyúčtování přejetých/nedojetých km ani příp. nadměrného opotřebení.

Vrácení vozu

Stav vraceného vozidla musí odpovídat jeho stáří a počtu najetých km (viz. Normy opotřebení).

Normy opotřebení jsou důležitý dokument, který popisuje povolené a nepovolené poškození vozidla v okamžiku vrácení. Doporučujeme řádně prostudovat.

Preventivní kontrola vozidla ještě před termínem vrácení, která spočívá v posouzení stavu vozidla technikem DEKRA a definování případného neakceptovatelného poškození.

Nabízí vám tedy možnost s dostatečným předstihem nechat opravit všechna případná poškození, která by vám po vrácení vozidla byla vyfakturována.

 

Služba je zpoplatněna dle ceníku administrativních úkonů. Objednejte se na ucm.cz@dekra.com.

 • v případě pojistné události či jiného poškození musí být pojistná událost nahlášena prostřednictvím formuláře a vozidlo před vrácením opraveno
 • vozidlo musí mít absolvovány všechny předepsané servisní prohlídky
 • vůz se vrací s výbavou, jakou měl při předání, bez dodatečně namontovaných vlastních autodoplňků (např. handsfree, autopotahů, autofólií či jiného příslušenství) a polepů, nebylo-li dohodnuto jinak
 • vůz se vrací na pneumatikách odpovídajících ročnímu období a předpisům (hloubka dezénu)
 • vůz se vrací s druhou sadou pneumatik, příp. disků, jestliže tyto byly součástí financování, tj. klient si je nepořizoval na vlastní náklady
 • vůz se vrací v takovém stavu, aby bylo možné jej řádně prohlédnout, proto vozidlo umyjte a vyčistěte interiér vč. zavazadlového prostoru
 • přistavení k datu konce smlouvy (připadá-li datum vrácení na víkend či státní svátek, pak nejbližší předcházející pracovní den), po tomto datu končí oprávnění nájemce vozidlo užívat a pojištění vozu
 • vrací nájemce osobně nebo jeho zástupce s ověřenou Plnou mocí
 • sjednání termínu přistavení minimálně 10 pracovních dnů před ukončením smlouvy v místě přistavení dle vašeho výběru:
  • u dealera, který vůz prodával – viz kontakt v zaslaném dopise
  • v remarketingovém centrum VWFS (Praha)
 • dřívější vrácení vozidla = předčasné ukončení smlouvy, a to se všemi důsledky předčasného ukončení smlouvy (viz. Obchodní podmínky)
 • při pozdějším vrácení vám budou vyúčtovány náklady za vozidla užívání ve výši 1/30 měsíční splátky za každý den prodlení

Spolu s vozem budete vracet následující:
 

 • kompletní klíče včetně bezpečnostních kódů, příp. funkční dálkové ovladače
 • kód rádia a příp, i alarmu
 • klíče od mechanického zabezpečení vč. bezpečnostních kódů, je-li jím vozidlo vybaveno
 • CD a SD kartu k navigačnímu systému, je-li součástí vozidla
 • další příslušenství, které jste případně obdržel/a při převzetí
 • palubní literaturu, návody k obsluze
 • servisní knížku, byla-li k vozidlu dodána
 • osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • platné potvrzení o zaplacení povinného ručení tzv. zelenou kartu
 • kompletní základní povinnou výbavu
 • sadu pneumatik, příp. disků, byla-li součástí financování
 • tankovací kartu (bez PIN), pokud jste tuto v rámci financování obdržel
 • zařízení pro sledování nájezdu km (dongl), je-li jím vozidlo vybaveno
 • vozidlo vracíte nepoškozené a čisté, v řádném technickém a provozním stavu
 • vozidlo převezme technik DEKRA, v případě odkupu vozu dealerem převezme vozidlo pověřený pracovník dealera
 • v případě nezpůsobilosti vozidla k převzetí (např. znečištění, nedostavení se v daný čas objednání na prohlídku) je nutná opakovaná prohlídka, která je zpoplatněna dle ceníku administrativních úkonů
 • výstupem je Protokol o vrácení a převzetí vozidla s popisem optického a technického stavu vozidla v okamžiku předání, na němž svým podpisem stvrzujete souhlas s popsaným stavem vozidla
 • odmítnutí podpisu protokolu znamená, že vozidlo není považováno za vrácené
 • případná zjištěná nadměrná opotřebení a přejeté / nedojeté km budou v souladu s Obchodními podmínkami operativního leasingu společnosti ŠkoFIN s.r.o. předmětem následného vyúčtování
 1. Zkontrolujte stav vozidla

  Využijte služby Předprohlídky a mějte možnost odhalit případná poškození. 

 2. Připravte vůz k předání

  Před odevzdáním je třeba dát vůz do pořádku, připravit kompletní obdržené vybavení (vč. pneumatik) a odstranit dodatečné autodoplňky. Dále je nutné vůz předat čistý a na sezónních pneumatikách.

 3. Objednávka vrácení

  Objednejte si min. 10 dní před datem konce smlouvy datum přistavení vozu u prodejce nebo v remarketingovém centru VWFS.

 4. Den vrácení

  Společně s připravenými doklady a příslušenstvím přivezte vůz v domluvený termín na smluvené místo.   Na místě pověřený pracovník převezme vůz, zkontroluje a vystaví Protokol o vrácení a převzetí vozidla, jehož podpisem potvrzujete popsaný stav vozidla a dokončujete předání vozu.

Prodloužení operativního leasingu

Zpozdil se nově objednaný vůz? Nebo se se svým autem ještě nechcete rozloučit? Nevadí. Stávající smlouvu si můžete jednoduše prodloužit do cca 14 dnů od obdržení dopisu přes formulář.

Upozornění: Toto se netýká smluv, u kterých dealer garantoval odkup vozidla.