Doby vyřízení žádostí

Doba zpracování přijatých žádostí

Doba zpracování je uvedena v pracovních dnech a začíná běžet nejdříve v okamžiku dodání všech potřebných podkladů pro vyřízení požadavku. V době zpracování žádosti je nutné zohlednit průměrnou dobu 24 hodin (v pracovní dny) než se dostane vaše žádost na řadu ke zpracování.

Žádost

Doba zpracování

Kalkulace předčasného ukončení - OPERATIVNÍ LEASING

10 dnů

Kalkulace předčasného ukončení - ÚVĚR

5 dnů*

Odeslání kopií dokumentů ze smlouvy

5 dnů

Odeslání originálu/kopie technického průkazu

2 dny*

Odeslání výpisu došlých plateb

5 dnů

Platební prázdniny

5 dnů

Předčasné ukončení smlouvy - ÚVĚR

10 dnů

Převod smlouvy

10 dnů

Převod smlouvy - EXPRES

2 dny

Rekalkulace/změna platebního profilu smlouvy

10 dnů

Řádné ukončení smlouvy - ÚVĚR, OPERATIVNÍ LEASING

5 dnů

Uvolnění pojistného plnění (devinkulace)

1 den

Vrácení přeplatku

10 dnů

Zaslaní Plné moci

5 dnů

Zaslání zelené karty nebo jiného dokladu k pojištění vozidla

2 dny

Ostatní administrativní úkony

5 dnů

* v případě využití on-line žádosti lhůta 24 hodin