Zrušení silniční daně

pro vozy na operativní leasing - jak to probíhá

Informace ke zrušení silniční daně pro vozy na operativní leasing

V souvislosti s realizací opatření proti růstu cen pohonných hmot Vláda ČR schválila novelu zákona 16/1993 Sb. Zákon o dani silniční, a to se zpětnou účinností k 1.1.2022. Významnou změnou, kterou tato úprava přináší, je vyjmutí osobních automobilů, autobusů a nákladních vozů do 12 tun z předmětu této daně.

Informace pro klienty se smlouvou na operativní leasing a službou silniční daň s datem ukončení smlouvy v období od 1.1.2022 do 30.6.2022

V souladu s touto úpravou provedeme vyúčtování silniční daně za období od 1.1.2022 do data konce Vaší smlouvy a na již uhrazené částky za silniční daň, v rámci splátek nájemného za příslušné období, vám bude vystaven dobropis, a to nejpozději do 31.12.2022.

 

Smlouvy budou zpracované postupně, a proto není nutné o dobropis žádat.

Informace pro klienty s aktivní smlouvou na operativní leasing a službou silniční daň s datem řádného ukončení po 1.7.2022

V souladu s touto úpravou v průběhu června 2022 provedeme jednostrannou rekalkulaci vaší smlouvy a službu silniční daň z měsíčních splátek k 30.6.2022 vyjmeme

Zároveň vám zašleme nový splátkový kalendář s platností od 1.7.2022.

 

V případě, že je vám pro splátku nájemného vystavována měsíčně faktura, od 1.7.2022 vám bude vystavována nová faktura ponížená o částku silniční daně.

 

Na již uhrazené částky za silniční daň, v rámci splátek nájemného, v období od 1.1.2022 do 30.06.2022, vám bude vystaven dobropis, a to nejpozději do 31.12.2022.

Informace pro klienty s podepsanou smlouvu a službou Silniční daň, kteří čekají na předání vozu po 1.7.2022

V souladu s touto úpravou vám po úhradě první dojednané splátky po předání vozu provedeme jednostrannou rekalkulaci vaší smlouvy a službu silniční daň z měsíčních splátek vyjmeme. Zároveň zašleme nový splátkový kalendář s platností od následujícího měsíce po předání vozidla.

 

Na již uhrazenou částku silniční daně v rámci první splátky nájemného, vám bude vystaven dobropis a to nejpozději do 31.12.2022.