Žádost o předběžný výpočet předčasného ukončení smlouvy

*
*
*
*
*
*

Daňová zůstatková cena je pořizovací cena vozu po odečtení zákonem stanovených daňových odpisů dle §31.

*
Příloha od 3.osoby

Povolené typy souborů: jpe, jpg, jpeg, tif, tiff, pdf, doc, xls, docx, xlsx

Pozn. Pokud se jedná o změnu trvalého bydliště nebo místa podnikání, prosíme vyplňte zároveň online formulář Žádost o aktualizaci údajů a přiložte odpovídající doklad s provedenou změnou.

Kterýkoliv z výše uvedených souhlasů mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Neposkytnutí či odvolání tohoto souhlasu nemá žádný vliv na poskytování služeb ani trvání smluvního vztahu.

Klepnutím na tlačítko [odeslat] beru na vědomí, že společnost ŠkoFIN s.r.o. může zpracovávat mé osobní údaje v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů VWFS.

povinná položka*