Žádost o předčasné ukončení smlouvy (odkup vozu) / Předčasné splacení úvěrové smlouvy

*
*
*
*
*

Daňová zůstatková cena je pořizovací cena vozu po odečtení zákonem stanovených daňových odpisů dle §31.

*
Příloha od 3.osoby

Povolené typy souborů: jpe, jpg, jpeg, tif, tiff, pdf, doc, xls, docx, xlsx

Pozn. Pokud se jedná o změnu trvalého bydliště nebo místa podnikání, prosíme vyplňte zároveň online formulář Žádost o aktualizaci údajů a přiložte odpovídající doklad s provedenou změnou.

Kterýkoliv z výše uvedených souhlasů mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Neposkytnutí či odvolání tohoto souhlasu nemá žádný vliv na poskytování služeb ani trvání smluvního vztahu.

Tento souhlas, který společnosti Volkswagen Financial Services uděluji, se vztahuje na všechny stávající smluvní vztahy existující mezi oběma subjekty v době jeho udělení.

povinná položka*