Usnadňujeme cestu k mobilitě

Společenská odpovědnost

Volkswagen Financial Services umožňuje lidem být více mobilní a díky tomu si více užívat života. Proto se angažujeme zejména v některých projektech pomáhajících handicapovaným – finanční prostředky i naše služby jim usnadňují cestu k mobilitě a zlepšují život.

 

Centrum Paraple

Centrum Paraple pomáhá lidem po náhle vzniklém poškození míchy najít cestu dál a podporuje je s adaptací na novou skutečnost. Pomoc poskytuje lidem z celé České republiky jak ve složitém období krátce po úrazu, tak i v průběhu dalšího života, aby se zlepšil jejich fyzický a psychický stav, dosáhli co největší soběstačnosti, nezávislosti a vrátili se nejen k rodině, ale také ke svým zájmům a ostatním činnostem. Stejný přístup k mobilitě zastává také Volkswagen Financial Services, a také z tohoto důvodu patří mezi hlavní partnery Centra Paraple. Děkujeme za možnost podílet se na zlepšování společnosti.

Sue Ryder

Domov Sue Ryder je obecně prospěšná společnost poskytující služby pro seniory – domov pro seniory, poradenství a osobní asistenci. Stejně jako Sue Ryder záleží na důstojném stárnutí seniorů, tak Volkswagen Financial Services záleží na klientech i poté, co již nejsou ekonomicky aktivní. V Domově mají radost z každého, kdo se nákupem či návštěvou rozhodne Domov podpořit, a my jsme rádi, že toho můžeme být součástí.

Breakfaststory

Breakfaststory je první českou platformou, která sdružuje a podporuje v přímém odbytu sociální a chráněné dílny z celé ČR. Prostřednictvím kampaně Potěš obědem a Potěš snídaní podporuje zaměstnance s hendikepem, seniory a samoživitele, pro které vaří obědy zdarma. Založili vůbec první sociální eshop u nás, kde nabízí výrobky z chráněných a sociálních dílen. Občerstvení a nákup výrobků prostřednictvím Breakfaststory je zkrátka dobro natřetí, na kterém se moc rádi podílíme!

Vraťte se s námi do dětských let

Omalovánky

Vytiskněte si zdarma tyto omalovánky, vezměte pastelky do ruky a hurá na hru barev.