Poskytneme vám všechny oficiální vyjádření představitelů společnosti Volkswagen Financial Services, stejně jako aktuální tiskové zprávy k jednotlivým produktům, akcím a aktivitám společnosti. Tiskové zprávy naleznete zde.
 
Jakékoliv dotazy zasílejte e-mailem na press@vwfs.cz.
  • 14. 7. 2020
  • 2 min

V době koronavirové pomáhal Volkswagen Financial Services seniorům, samoživitelkám i lidem bez domova

Praha, 14. července 2020 – Volkswagen Financial Services věří, že dobrých skutků není nikdy dost a je povinností každého z nás pomáhat potřebným. Zaměstnanci společnosti proto v době koronavirové ušili stovky roušek, zapůjčili vozy pro rozvoz obědů a léků či zvelebili domov seniorů nově vysazenými květinami.

„Solidarita, empatie a vůle pomáhat je součástí firemní DNA. I z tohoto důvodu se naši zaměstnanci rozhodli v těžkých časech různými způsoby pomáhat nejen našim dlouhodobým partnerům, ale i novým, společensky prospěšným projektům. Domovu seniorů Sue Ryder například zajistili více než tisícovku ochranných respiračních pomůcek a automobily zapůjčené dobročinné platformě Breakfaststory rozvezly více než 6 000 obědů těm nejpotřebnějším z nás. Za projevenou iniciativu a ochotu pomáhat patří našim zaměstnancům velký dík,“ říká Dana Formánková, vedoucí HR oddělení Volkswagen Financial Services.

Když automobily pomáhají

Šestici vozů společnost zapůjčila dobročinné platformě Breakfaststory, jejíž členové díky nim v době největšího rozmachu pandemie rozváželi obědy, léky a roušky osamělým seniorům a matkám samoživitelkám. Projekt zároveň podpořil i kuchařky bez domova, jež obědy připravují.

Další dva vozy získal zdarma k zapůjčení dlouholetý partner – organizace Sue Ryder, která pomáhá seniorům ve chvílích, kdy jim stáří již začíná přinášet starosti. Automobily sloužily především k dopravě zaměstnanců do práce a zpět, aby se minimalizovalo riziko nákazy, která by pro klienty představovala závažnou zdravotní hrozbu. „Od slov k činům je někdy zapotřebí urazit dlouhou cestu. Sue Ryder má naštěstí takové partnery, kteří jsou ve svých činech neuvěřitelně rychlí. Mezi ně patří i Volkswagen Financial Services. Moc si jejich pomoci vážíme a děkujeme,“ říká Denisa Ratajová, vedoucí komunikace Sue Ryder.

Jeden vůz využilo k cestám za pacienty i studentské sdružení Medici na ulici. Ti ve volném čase při studiu medicíny sami vyhledávali lidi bez přístřeší a pomáhali jim ošetřit chronické rány, omrzliny a další zranění typická pro lidi dlouhodobě postižené bezdomovectvím.

Malá velká pomoc

Zaměstnanci také doslova přiložili ruku k dílu, a i navzdory rozdílným zkušenostem se šicím strojem ušili celkem přes 300 kusů bavlněných roušek. Ty putovaly do domova pro zrakově postižené Palata a do Centra Paraple, které sdružuje pacienty zotavující se z poranění míchy.

Pomáhat se dá nejenom osobně, ale i na dálku. Volkswagen Financial Services se proto připojil k celosvětovému projektu Washingtonovy univerzity nazvanému Folding@home. Podstatou projektu je poskytnutí části firemní IT infrastruktury do celosvětové výpočetní sítě, která má za cíl zpracovávat vědecká data a na základě simulace změn u proteinů najít lék na nemoc covid-19.

V neposlední řadě došlo i ke zvelebení zahrady domova seniorů Sue Ryder, která byla pro místní klienty po dlouhé měsíce jedinou možností, jak kvůli přísným opatřením načerpat energii z přírody. V rámci dobrovolnického odpoledne tak zaměstnankyně společnosti vysázely 200 rostlin, aby seniorům pobyt v zařízení co nejvíce zpříjemnily.

 

Volkswagen Financial Services je přední finanční společností specializující se na podporu prodeje dealerské sítě značek Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche, Ducati, ojetých automobilů všech značek a prémiových značek Bentley a Lamborghini. Nabízí produkty v oblasti úvěru, operativního leasingu, pojištění a dalších služeb mobility soukromým osobám, podnikatelům i firmám, a to jak pro koncernové vozy – tzv. značkové financování –, tak i pro ostatní vozy na trhu. Volkswagen Financial Services je obchodní divizí skupiny Volkswagen AG, která zahrnuje společnosti Volkswagen Financial Services AG spolu s přidruženými společnostmi, Volkswagen Bank GmbH, Porsche Financial Services a finančními společnostmi v USA, Kanadě a Španělsku, které patří přímo nebo nepřímo společnosti Volkswagen AG – s výjimkou finančních služeb značky Scania a Porsche Holding Salzburg. Společnost je zastoupena ve 48 zemích, které disponují portfoliem více než 20,3 milionů smluv a zaměstnávají 16 267 pracovníků. Celková aktiva společnosti jsou ve výši přibližně 207,6 miliardy eur a provozní výsledek činí 2,6 miliardy eur. Od svého vzniku v roce 1992 je společnost jedničkou na českém trhu ve financování osobních a užitkových vozů a zaujímá rovněž první místo v operativním leasingu.

 

www.vwfs.cz ǀ Facebook ǀ Twitter

Přes 300 kusů bavlněných roušek ušitých zaměstnanci Volkswagen Financial Services pro domov pro zrakově postižené Palata a do Centra Paraple, které sdružuje pacienty zotavující se z poranění míchy.

Zaměstnankyně společnosti Volkswagen Financial Services podílející se na vysázely 200 rostlin v rámci dobrovolnického dne za účelem zpříjemnění pobytu seniorů v zařízení.