Změna výše pojistného

Pro smlouvy s variantou pojištění bez garance ceny pojistného

Informace o změně výše ceny pojistného

Vážení klienti,

chceme vás informovat o navýšení celkové měsíční splátky z důvodu změny výše ceny pojistného. Změna se týká klientů, kteří si zvolili k úvěru či operativnímu leasingu variantu pojištění bez garance ceny pojistného. Pojištění bez garance ceny pojistného je varianta, kdy může být ze strany pojišťovny pojistné každoročně upravováno.

  • Dle vyjádření jednotlivých pojišťoven stojí za navýšením pojistného všeobecný růst cen (např. vozidel, náhradních dílů a servisních prací).
  • Navýšení pojistného jsme provedli pouze v rozsahu daném pojišťovnou a k jinému navýšení nedochází.

Jaký je rozdíl mezi variantou pojištění...

Varianta „Pojištění s garancí pojistného“

  • Fixuje cenu pojištění na dobu sjednaného trvání finančního produktu
  • Tato varianta má vyšší měsíční cenu pojištění, neboť pojistitel zohledňuje časová rizika
Pro tuto variantu VWFS dohodla s pojistiteli zachování ceny pojištění a nedochází proto ke změně ceny pojištění v průběhu trvání smlouvy, i když se mění podmínky na trhu.

Varianta „Pojištění bez garance pojistného“

  • Je nastavena na variabilním principu
  • Cena pojištění se mění dle vývoje na trhu pojištění v závislosti na aktuálních změnách sazeb pojišťovny
Cena pojištění při sjednání proto může být jiná než v následujících letech. VWFS na klienta přenáší změny výše pojistného uplatňované v čase pojistitelem. 

Nejčastější dotazy ke změně výše pojistného