O Volkswagen Financial Services

Kontakt ŠkoFIN s.r.o.

Jsme vždy připraveni Vám nabídnout to nejlepší řešení a plnit vaše požadavky.

Klientské centrum Volkswagen Financial Services

Pro osobní návštěvu jsme tu pro vás
Po - Pá 8:00 - 17:00

Informace o vaší smlouvě
Po - Pá 8:00 - 17:00
Tel.: +420 224 992 410
Fax: +420 224 992 307
E-mail:
klient@vwfs.cz

TIP: Před kontaktováním našeho klientského centra Vám doporučujeme zkontrolovat odpovědi na nejčastější otázky.

Linka klientského centra společnosti ŠkoFIN s.r.o. a navazující určené telefonní linky slouží ke správě smluvní agendy a řešení stížností spojených se smluvními vztahy. Za účelem zaznamenávání projevů vůle našich klientů a řešení stížností v souvislosti s plněním obsahu smluvního vztahu jsou hovory nahrávány.

 

Informace o společnosti ŠkoFIN s.r.o.

Sídlo:
ŠkoFIN s.r.o.
Pekařská 6
155 00 Praha 5

IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.

Společníci:
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT,  se sídlem SRN, 38112 Braunschweig, Spolková republika Německo
Podíl: 100%

Dle ust. § 79 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, je společnost ŠkoFIN s.r.o jako řízená osoba členem koncernu se společností VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT.

Jednotlivá obchodní zastoupení naleznete u našich autorizovaných prodejců.

V období od září do prosince 2015 se klienti mohou v reklamní kampani setkat s novým názvem Volkswagen Financial Services. Právní subjektivita společnosti zůstává nezměněna.

 

Informace o naší aktuální nabídce (Bezplatná infolinka)

Po - Pá 8:00 - 17:00
Tel: 800 100 800
E-mail:
vwfs@vwfs.cz
Internet: www.vwfs.cz

 

Platby

Bezhotovostní platby
Své závazky můžete uhradit bezhotovostním způsobem na bankovní účty naší společnosti, uvedené na vaší smlouvě nebo faktuře.

Hotovostní platby
K provádění hotovostních vkladů na účet společnosti Volkswagen Financial Services můžete použít kteroukoliv pobočku Komerční banky nebo ČSOB.

Komerční banka - účet č. 604646021/0100
ČSOB - účet č. 17145783/0300


Hlavním předmětem podnikání společnosti ŠkoFIN s.r.o. („ŠkoFIN“) je poskytování úvěrů, včetně spotřebitelských a poskytování služeb operativního a finančního leasingu. Dohled nad společností ŠkoFIN vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha a Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha. ŠkoFIN je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.

V případě sporu ze smlouvy uzavřené na základě této nabídky má spotřebitel možnost řešit spor mimosoudně před finančním arbitrem www.finarbitr.cz nebo před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz, není-li k řešení takového sporu finanční arbitr oprávněn.

V případě, že se zákazník obrátí na soud, je místně příslušný obecný soud ŠkoFIN v době podání žaloby. Smlouva uzavřená na základě této nabídky i veškeré případné spory z ní vzniklé se budou řídit českým právem. Veškerá komunikace a všechny dokumenty týkající se smlouvy uzavřené na základě této nabídky budou v českém jazyce. Po předchozí domluvě, je možná komunikace v anglickém jazyce. Indikativní nabídky nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejich přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.V případě, že je nabídka adresovaná spotřebiteli a týká se smlouvy o úvěru nebo finančního leasingu, je zákazník oprávněn od smlouvy o úvěru uzavřené na základě nabídky odstoupit a to ve lhůtě 14 dnů od jejího podpisu. V tomto případě je ŠkoFIN oprávněn požadovat vrácení jistiny spolu s úrokem a úhradu nevratných poplatků zaplacených orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a být zasláno na adresu Pekařská 6, Praha, PSČ 155 00.


Povinně zveřejňované informace

Společnost ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services je přední finanční společností na českém trhu zaměřující se na financování a podporu prodeje aut, služby pro fleet a související služby.

 

Ověřit oprávnění k nabízení a poskytování finančních služeb na českém trhu je možné v Živnostenském rejstříku na internetové stránce spravované Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Veškeré stížnosti, dotazy či reklamace týkající se spotřebitelských úvěrů poskytnutých naší společností směřujte prosím na naše klientské centrum.

 

Klientské centrum Volkswagen Financial Services

Osobní návštěvy:

Po - Pá 8:00 - 17:00
T.: +420 224 992 410
E: klient@vwfs.cz

 

Mimosoudní řešení

V případě, že se zákazník obrátí na soud, je místně příslušný obecný soud ŠkoFIN s.r.o. v době podání žaloby. V případě sporu ze smlouvy o úvěru má spotřebitel možnost řešit spor mimosoudně před finančním arbitrem www.finarbitr.cz nebo před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz, není-li k řešení takového sporu finanční arbitr oprávněn.

 

Údaje o orgánu dohledu

Dohled nad společností ŠkoFIN s.r.o. vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1.

 

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru najdete ZDE

Potřebné doklady pro uzavření smlouvy

 

Zaměstnanci a zprostředkovatelé ŠkoFINu spotřebitelům neposkytují radu jako zvláštní typ doporučení definovanou v § 85 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. Poskytujeme účelové a bezúčelové spotřebitelské úvěry. V případě, že je poskytován účelový spotřebitelský úvěr, je jeho účelem nabytí motorového vozidla.

V případě účelového spotřebitelského úvěru do 400 tis. Kč je úvěr zajištěn zajišťovacím převodem vlastnického práva, v případě spotřebitelského úvěru nad 400 tis. Kč je zajištěn zajišťovacím převodem vlastnického práva a vinkulací havarijního pojištění.

Společnost nabízí spotřebitelské úvěry s dobou trvání od 6 do 72 měsíců. Typicky je spotřebiteli poskytován úvěr s dobou trvání 36 měsíců.

Zápůjční úroková sazba použitá společností je stanovena jako fixní. Tato sazba je platná po celou dobu úvěru a nemění se. Po dobu zvolené splatnosti úvěru má tedy klient smluvně garantovanou sjednávanou zápůjční úrokovou sazbu.

 

Reprezentativní příklad pro účelový spotřebitelský úvěr:

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Rapid Spaceback Fresh  1,2 TSI v ceně 347 290 Kč, splátka předem 104 187 Kč (30%), výše úvěru 243 103 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 290 658 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění  313 698 Kč, RPSN vč. pojištění 12,651%, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 138 916 Kč, měsíční splátka úvěru 4 215 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 899 Kč, úroková sazba p. a. 8,10%. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností Škofin s.r.o.  a druhou stranou závazkový vztah.

 

 

Možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli:

 

Bezhotovostní platby

Své závazky můžete uhradit bezhotovostním způsobem na bankovní účty naší společnosti, uvedené na vaší smlouvě o úvěru nebo faktuře.

Hotovostní platby

K provádění hotovostních vkladů na účet společnosti ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services můžete použít kteroukoliv pobočku Komerční banky nebo ČSOB.

Komerční banka - účet č. 604646021/0100
ČSOB - účet č. 17145783/0300

Počet splátek je daný dobou trvání spotřebitelského úvěru, splátky jsou pravidelné měsíční v neměnné výši s výjimkou případné poslední nerovnoměrné splátky.  

 

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru


Klient má právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. Na základě Vaší žádosti připravíme předběžnou kalkulaci předčasného splacení smlouvy. Budete-li souhlasit s kalkulovanou částkou, je třeba zaslat závaznou žádost o předčasné splacení (pro vyplnění on-line žádosti klikněte ZDE) a uhradit uvedenou částku. Oba tyto kroky musí proběhnout do data platnosti uvedeného na kalkulaci.

Jestliže byla pojistná smlouva uzavřena prostřednictvím naší společnosti, pojištění vozidla končí zároveň s úvěrovou smlouvou. Chcete-li mít vozidlo dále pojištěno, musíte uzavřít novou pojistnou smlouvu.

 

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

Nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o úvěru může vést k dodatečným nákladům na straně spotřebitele ve formě smluvních pokut, úroků z prodlení, účelně vynaložených nákladů na vymáhání (jež mohou např. zahrnovat náklady na externí inkasní agentury, soudní poplatky, náklady na právní zastoupení či exekuce) a dalším poplatkům dle obchodních podmínek. V případě prodlení se klient může taktéž dostat do databází a registrů dlužníků. V případě prodlení delšího než jeden měsíc může dojít až k odstoupení od smlouvy ze strany společnosti.

 

Portfolio finančních služeb zahrnuje:

 

Součástí nabídky jsou nejen nové automobily koncernových značek Volkswagen, Audi, SEAT a ŠKODA, ale také zánovní ojeté vozy těchto značek v rámci projektů Das WeltAuto a ŠKODA Plus.

Společnost ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services je členem České leasingové a finanční asociace. Více informací o dosažených úspěších naleznete ve výročních zprávách společnosti.

 

Hlavní zásady společnosti ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services

 • Dlouhodobý vztah - serióznost v obchodních vztazích
 • Odpovědnost - garance jistot
 • Respekt - plníme přání a požadavky klientů
 • Vstřícnost - otevřenost vůči klientům
 • Maximální výkonnost - profesionální personál a přístup
 • Inovativnost - kvalita a flexibilita nabízených služeb a produktů
 • Tvorba hodnot - mobilita pro každého


Volkswagen Financial Services - společnost s tradicí

Společnost ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services je 100% dceřinou společností Volkswagen Financial Services AG. Byla založena v srpnu roku 1992 a zaměřovala se jako první na českém trhu na leasing automobilů - financování prodeje aut značek Volkswagen, Audi, SEAT a ŠKODA. Od svého založení společnost Volkswagen Financial Services kontinuálně roste a úspěšně rozšiřuje portfolio služeb a produktů na českém automobilovém a finančním trhu. V současné době Volkswagen Financial Services zaujímá prvenství ve financování osobních a užitkových vozů.

Portál pro obchodní partnery

Tato část naší webové prezentace je věnována aktuálním a odborným informacím pro naše partnery.

Po přihlášení pod vlastním jménem a heslem získáte informace a dokumenty důležité pro komunikaci s Volkswagen Financial Services a našimi zákazníky.

Partneři

Výrobci vozů

Společnost Volkswagen Financial Services je dceřinou společností koncernu Volkswagen a financuje korporátní značky vozů ( Vokswagen, Audi, SEAT a ŠKODA). Spolupracuje proto s následujícími výrobci/importéry vozů:

 • ŠKODA Auto - tradiční českou automobilku není jistě třeba představovat. Vozy ŠKODA stále patří mezi nejoblíbenější značku vozů u nás a získávají si stále větší oblibu i v zahraničí.
 • Porsche Česká republika se sídlem v Praze je největším importérem osobních a užitkových vozidel do České republiky ( VW osobní vozy, VW užitkové vozy, SEAT a Audi). V naší zemi zastupuje největšího evropského výrobce automobilů Volkswagen Group.


Pojišťovny

Pojistné produkty připravujeme ve spolupráci s pojišťovnami, které našim klientům nabízejí komfortní a cenově zvýhodněný zákaznický servis v případě pojistné či asistenční události.

V současné době připravujeme s našimi partnery tyto pojistné produkty:

 • havarijní pojištění, povinné ručení
 • Asistent
 • GAP
 • PPPNašimi partnery v oblasti pojistění jsou:

 • Allianz pojišťovna
 • AXA Assistance
 • BNP Paribas Cardif Pojišťovna
 • Česká pojišťovna
 • Kooperativa pojišťovna
Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

CNCB, z.s.p.o. je zájmové sdružení právnických osob, založené dne 8. 10. 2004 za účelem sdílení informací o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů - fyzických a právnických osob.

CNCB a NRKI

CNCB shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o jejich klientech, spravuje je a provozuje Nebankovní registr klientských informací. Zakladateli sdružení CNCB, z.s.p.o., je osm společností působících na území České republiky v oblasti leasingu a splátkového prodeje, mezi nimi také ŠkoFIN s.r.o.


NRKI a BRKI

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) vznikl v polovině roku 2005. Základním účelem NRKI je vzájemné informování věřitelských subjektů o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů. Od ledna 2006 dochází i k výměně dat s Bankovním registrem klientských informací (BRKI).


Nejdůležitější informace o NRKI

 • NRKI obsahuje informace o klientech leasingových společností a poskytovatelů splátkového prodeje.
 • Žádné informace se do NRKI nedostanou bez souhlasu klienta.
 • NRKI snižuje riziko, že se klient dostane do stavu předlužení.
 • NRKI snižuje riziko, že budou řádní klienti doplácet na klienty se špatnou platební morálkou.
 • NRKI usnadňuje řádným klientům přístup k budoucím leasingům a úvěrům.
 • Každý klient si může v NRKI ověřit údaje vyžádáním své úvěrové zprávy.
 • Případné nepřesnosti záznamů v NRKI může klient nechat opravit.
 • NRKI je zabezpečen proti zneužití údajů.
 • Informace o klientovi lze z NRKI získat jen tehdy, když k tomu klient dá souhlas.


Další informace

Základním předpokladem informování je souhlas klienta s takovouto výměnou informací, který klient uděluje v základních údajích při uzavírání smlouvy.

Souhlas uděluje klient - fyzická osoba podnikající a fyzická osoba nepodnikající. Souhlas právnických osob není nutný, neboť se u nich nezpracovávají osobní údaje.

Informace v NRKI jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a jsou uchovávány pro informování po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu dalších 4 let po jeho ukončení. Pokud nebyl smluvní vztah uzavřen, jsou informace uchovávány pro informování po dobu 6 měsíců ode dne žádosti klienta o uzavření smlouvy.

Díky informacím z NRKI se u některých typů produktů a služeb urychlí proces posuzování žádosti. Pozitivní platební historie zvýhodní klienta při žádání o další financování, a v dlouhodobém horizontu napomáhá NRKI dokonce ke snížení ceny peněz pro klienty (díky důkladnější znalosti klientů může dojít dlouhodobě ke snížení příslušných úrokových sazeb).

Podrobnější informace naleznete v Informačním memorandu Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, s kterým se má možnost klient seznámit před uzavřením smlouvy.

Na webových stránkách Kolikmám se také můžete dočíst o možnosti on-line pořízení úvěrové zprávy z NRKI / BRKI nebo prevenci zneužití dokladů a osobních údajů klientů.

 

Členství v ČLFA

Společnost ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services je členem České leasingové a finanční asociace (ČLFA), čímž se mimo jiné zavazuje k respektování všech pravidel chování při poskytování spotřebitelských úvěrů, která jsou součástí etického kodexu ČLFA.

Podpis úvěrové smlouvy znamená často dlouhodobý závazek, který by si měl každý člověk důkladně promyslet. Přistoupit k němu s rozvahou a zhodnotit všechna pro a proti. Česká leasingová a finanční asociace proto nabízí jedenáct základních otázek a odpovědí pro všechny zodpovědné zájemce o úvěr, aby jim jejich rozhodování usnadnila:

 

 

Podporujeme

Volkswagen Financial Services není jen financování a podpora prodeje aut – úvěr na auto, leasing automobilů, operativní leasing a služby pro fleet či pojištění vozidla.

Intenzivně si uvědomujeme problémy současného světa a snažíme se angažováním v kontrétních projektech pomáhat našim handicapovaným spoluobčanům. Finanční prostředky i naše služby mají i jim co nejvíce usnadnit cestu k mobilitě a šťastnému životu.

 

Paraple

Spolupráce s Centrum Paraple

Centrum Paraple pomáhá lidem s poškozením míchy – vlivem onemocnění nebo zranění v průběhu života - najít cestu dál. Poskytuje služby, poradenství a informace, pomáhá vyrovnat se s novou životní situací, zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se k rodině, přátelům, do školy, do zaměstnání, ke sportu. Pomoc poskytuje lidem z celé republiky jak ve složitém období krátce po úrazu, tak i v průběhu dalšího života. Společnost Volkswagen Financial Services patří mezi hlavní partnery Centra Paraple.

www.paraple.cz

 

Nadace Leontinka

Spolupráce s Nadací Leontinka     

Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit jim integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Získané prostředky rozděluje nadace prostřednictvím jednotlivých projektů konkrétním institucím a konkrétním dětem. Spolupráce se speciálními školami, klinikami a výcvikových centry stejně jako s ostaními neziskovými organizacemi má nejen pomoci postiženým, ale také zvýšit informovanost široké věřejnosti a přispět k výzkumu nových léčebných metod i k prevenci zrakových onemocnění.

www.nadaceleontinka.cz

 

Fotbalový klub Mladá Boleslav

Volkswagen Financial Services věří, že sport má své důležité místo ve společnosti a napomáhá nejenom rozvoji těla, ale i ducha. Své sponzoringové aktivity i z tohoto důvodu rozšířil o partnerství a spolupráci s prvoligovým fotbalovým klubem Mladá Boleslav.

www.fkmb.cz

Pro novináře

V této sekci naleznete oficiální vyjádření představitelů společnosti Volkswagen Financial Services, aktuální tiskové zprávy k jednotlivým produktům, akcím a aktivitám společnosti.

Tiskové zprávy naleznete zde.

Jakékoliv své dotazy prosím zasílejte na e-mail press(@)vwfs.cz.

Výroční zprávy

Informace o vývoji, minulé, stávající i plánované strategii společnosti Volkswagen Financial Services a jejím hospodaření za jednotlivé roky vám poskytnou následující výroční zprávy.

Volkswagen Financial Services - Výroční zpráva 2015 | Volkswagen Financial Services - Annual report 2015

 

Archiv výročních zpráv

Vyhledávání VIN

Rádi bychom Vás upozornili, že veškeré informace mají pouze informativní charakter. Volkswagen Financial Services neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím vyhledaných údajů.

Pro bližší informace prosíme kontaktujte klientské centrum na tel.: 224 992 410.

Vyhledávání v databázi odcizených motorových vozidel Policie ČR naleznete zde.

Kariéra

Za úspěchy Volkswagen Financial Services v oblasti financování a podpory prodeje aut stojí také jeho zaměstnanci.

Proto společnost věnuje intenzivní pozornost personální politice a snaží se své zaměstnance vždy motivovat k maximálnímu výkonu a vytvářet pro ně ty nejlepší pracovní podmínky a atmosféru.

Jedním z podstatných prvků personální politiky je osobní rozvoj a vzdělávání. Volkswagen Financial Services svým zaměstnancům pravidelně poskytuje kurzy a školení, které rozvíjí jejich odborné znalosti i tzv. sociální kompetence ("soft skills"), a zajišťuje krátkodobé školicí stáže i dlouhodobé pobyty v pobočkách koncernu Volkswagen po celém světě.

Volkswagen Financial Services rovněž nabízí svým zaměstnancům výhody, jako jsou týden dovolené navíc, nadstandardní zdravotní péče, pravidelné očkování, příspěvek na penzijní připojištění, jazykové kurzy, výhodný finanční leasing vozů a bezúčelové úvěry pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky, pružná pracovní doba či slevy na produkty různých dodavatelů.

V současné době má společnost Volkswagen Financial Services 204 zaměstnanců. Věková struktura je rozložena do celé škály od čerstvých absolventů až po zaměstnance v předdůchodovém věku.


Volná místa | Aktuální nabídku volných pozic naleznete zde.


Co Vám nabízíme a co očekáváme?

Práce ve Volkswagen Financial Services je zajímavá, ale i náročná. Podívejte se, co vše vám nabízíme, a naopak, které schopnosti a dovednosti od vás požadujeme.

 

Co Vám nabízíme?

adaptační program pro nové zaměstnance | zaměstnání ve stabilní nadnárodní společnosti | účast na projektech a vedení projektů | přípravný plán do managementu | rozvojový program pro specifické pozice | firemní vzdělávací programy včetně jazykových kurzů, reagující na aktuální potřeby a strategické cíle společnosti | produktová a odborná školení, PC dovednosti | program zaměstnaneckých výhod | příjemné pracovní prostředí | přátelský kolektiv


Co od Vás očekáváme?

znalost anglického jazyka | schopnost práce v týmu | zájem o automobilový trh a financování automobilů | ochotu učit se novým věcem a sebevzdělávání | pracovitost, komunikační a prezentační schopnosti, zodpovědnost


Procedura výběrového řízení

Pokud máte zájem o některou z námi nabízených pracovních pozic, řiďte se obecnými pokyny uvedenými níže a dále informacemi, které jsou obsaženy v konkrétním inzerátu.

 

 • V případě zájmu o pracovní pozici ve společnostech Volkswagen Financial Services zašlete životopis v českém jazyce společně s motivačním dopisem, případně připojte překlad životopisu do cizího jazyka. Požadavek na cizojazyčný překlad je vždy upřesněn ve znění inzerátu.
 • Životopisy zasílejte pouze v elektronické podobě na nabor@vwfs.cz!
 • Připravte se na možnost testování vašich znalostí odbornými či jazykovými testy.
 • O výsledku výběrového řízení budete vždy vyrozuměni telefonickou či písemnou formou.

Kontaktní adresa pro personální záležitosti společnosti Volkswagen Financial Services

Adresa:
Pekařská 6
155 00 Praha 5

Kontaktní osoba:
Zuzana Křížová - specialista pro nábor a personální rozvoj
Telefon: 224 992 138