Služba je aktuálně nedostupná. Prosím zkuste to později.

COVID-19 žádost o odklad

ŽÁDOST O VYUŽITÍ OCHRANNÉ DOBY (ODKLAD SPLÁTEK) - OBCHODNÍ PARTNEŘI

Beru na vědomí následující informace:

  • Za dobu odkladu splátek budete platit úrok vypočtený sazbou, na které jsme se dohodli ve smlouvě.
  • V důsledku odkladu splátek bude prodlouženo trvání Vaší smlouvy o dobu odkladu splátek.
  • Po celou dobu odkladu splátek a trvání smlouvy budete muset platit pojistné za sjednaná pojištění.
  • Žádost po jejím podání nelze změnit či odvolat a uplatněný odklad splátek nelze v jeho průběhu přerušit nebo zrušit.
  • Od počátku ochranné doby dle zákona nebudou pokračovat dohody o odkladu splátek, které jste s námi uzavřeli po datu 12.3.2020.
  • Máte-li ke svému úvěru sjednanou garanci odkupu vozidla obchodníkem upozorňujeme vás, že tato garance podáním žádosti o odklad splátek zanikne.
  • Pokud jste právnická osoba, uplatní se pro vás ustanovení § 10 odst. 2 zákona, což znamená, že podáte-li žádost o odklad splátek, jste nadále povinni zdržet se během ochranné doby nakládání s majetkem, který by mohl sloužit k uspokojení našich nároků, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.

 

Osoba jednající za společnost

Toto pole je povinné.

Toto pole je povinné.

Toto pole je povinné.

Toto pole je povinné.

Toto pole je povinné.

Toto pole je povinné.

Toto pole je povinné.

Do kdy chcete odložit splátky?*

Toto pole je povinné.

Prosím uveďte, u kterých produktů (smluv) chcete odložit splátky
Faktoring nových vozů Škoda Auto

Toto pole je povinné.

Pokud chcete odložit splátky pouze u vybraných smluv/pohledávek, kontaktujte prosím svého KAM, případně nám napište na cf@vwfs.cz.

Faktoring referentských vozů Škoda Auto

Toto pole je povinné.

Pokud chcete odložit splátky pouze u vybraných smluv/pohledávek, kontaktujte prosím svého KAM, případně nám napište na cf@vwfs.cz.

Faktoring nových vozů Porsche

Toto pole je povinné.

Pokud chcete odložit splátky pouze u vybraných smluv/pohledávek, kontaktujte prosím svého KAM, případně nám napište na cf@vwfs.cz.

Financování skladových vozů (FSV)

Toto pole je povinné.

Pokud chcete odložit splátky pouze u vybraných smluv/pohledávek, kontaktujte prosím svého KAM, případně nám napište na cf@vwfs.cz.

DEU/DEA

Toto pole je povinné.

Pokud chcete odložit splátky pouze u vybraných smluv/pohledávek, kontaktujte prosím svého KAM, případně nám napište na cf@vwfs.cz.

Provozní a investiční úvěry

Toto pole je povinné.

Pokud chcete odložit splátky pouze u vybraných smluv/pohledávek, kontaktujte prosím svého KAM, případně nám napište na cf@vwfs.cz.

Prohlášení*

Toto pole je povinné.

Vyjádření k žádosti chci zaslat*

Toto pole je povinné.

**) Zaškrtnutím volby E-mailem souhlasím se zasíláním veškerých písemností, včetně smluvní či jiné dokumentace obsahující mé osobní údaje, jakož i se zasíláním jiných informací či další komunikace, které souvisí s mou žádostí či smlouvou se společností ŠkoFIN s.r.o., prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku (e-mailem či skrze SMS zaslanou na uvedené telefonní číslo).
Při zaškrtnutí této volby prosím vyplňte ve formuláři rovněž e-mailovou adresu pro zasílání.

Klepnutím na tlačítko odeslat beru na vědomí, že společnost ŠkoFIN s.r.o. může zpracovávat mé osobní údaje v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů VWFS. 

* Povinné pole