Služba je aktuálně nedostupná. Prosím zkuste to později.

COVID-19 žádost o odklad

ŽÁDOST O VYUŽITÍ OCHRANNÉ DOBY PRO SPOTŘEBITELE (ODKLAD SPLÁTEK)

Beru na vědomí následující informace:

  • Za dobu odkladu splátek budete platit úrok vypočtený sazbou, na které jsme se dohodli ve smlouvě, tato sazba však nemůže být vyšší než REPO sazba České národní banky zvýšená o 8 % bodů. Celková výše těchto úroků navíc nepřesáhne částku odpovídající jedné měsíční splátce (úroky za dobu odkladu splátek přesahující výši jedné měsíční splátky Vám odpustíme).
  • V důsledku odkladu splátek bude prodlouženo trvání Vaší smlouvy o dobu odkladu splátek. Trvání Vaší smlouvy bude prodlouženo nejen o dobu odkladu splátek, ale ještě o jeden další měsíc, ve kterém na konci Vaší smlouvy dojde k vyúčtování úroků za dobu odkladu splátek.
  • Po celou dobu odkladu splátek a trvání smlouvy budete muset platit pojistné za sjednaná pojištění.
  • Žádost po jejím podání nelze změnit či odvolat a uplatněný odklad splátek nelze v jeho průběhu přerušit nebo zrušit.
  • Od počátku ochranné doby dle zákona nebudou pokračovat dohody o odkladu splátek, které jste s námi uzavřeli po datu 12.3.2020.
  • Máte-li ke svému úvěru sjednanou garanci odkupu vozidla obchodníkem upozorňujeme vás, že tato garance podáním žádosti o odklad splátek zanikne.

Toto pole je povinné.

Toto pole je povinné.

Toto pole je povinné.

Toto pole je povinné.

Toto pole je povinné.

Toto pole je povinné.

Toto pole je povinné.

Do kdy chcete odložit splátky?*

Toto pole je povinné.

U kterých smluv chcete využít odklad?*

Toto pole je povinné.

Pokud chcete odložit splátky pouze pro některé z Vašich smluv, vyplňte žádost pro každou smlouvu zvlášť.

Prohlášení*

Toto pole je povinné.

Vyjádření k žádosti chci zaslat*

Toto pole je povinné.

**) Zaškrtnutím volby E-mailem souhlasím se zasíláním veškerých písemností, včetně smluvní či jiné dokumentace obsahující mé osobní údaje, jakož i se zasíláním jiných informací či další komunikace, které souvisí s mou žádostí či smlouvou se společností ŠkoFIN s.r.o., prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku (e-mailem či skrze SMS zaslanou na uvedené telefonní číslo).
Při zaškrtnutí této volby prosím vyplňte ve formuláři rovněž e-mailovou adresu pro zasílání.

Klepnutím na tlačítko odeslat beru na vědomí, že společnost ŠkoFIN s.r.o. může zpracovávat mé osobní údaje v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů VWFS. 

* Povinné pole