Přepojištění

Přepojištění

Vážení klienti,

 

dovolte nám, abychom Vás informovali, že ze strany Kooperativa pojišťovny došlo začátkem listopadu 2017 k vypovězení přibližně 17 tisíc smluv. I přes dlouhotrvající jednání a snahu nalézt řešení nedošlo ke vzájemné dohodě a pojišťovna Kooperativa tak využila své zákonné možnosti vypovězení těchto pojistných smluv mimo rámec obchodní smlouvy. Dle informací pojišťovny Kooperativa je důvodem výpovědí dlouhodobá výrazná ztrátovost těchto pojistek kvůli vysokému počtu škod během delšího období.

 

Abychom dostáli svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy o financování, prakticky okamžitě po výpovědi smluv od pojišťovny Kooperativa jsme zahájili jednání s nejvýznamnějšími poskytovateli pojištění na trhu, z jejichž nabídek byla vybrána ta nejvýhodnější. Zajistili jsme Vám nové pojištění ve srovnatelném rozsahu, jaký jste měli nastaven s Kooperativa pojišťovnou. Dotčené portfolio smluv se podařilo přepojistit u České pojišťovny a klientům bylo zajištěno pojistné krytí ve srovnatelném rozsahu. Za úspěch považujeme fakt, že pro zhruba dvě třetiny smluv se podařilo vyjednat přepojištění bez navýšení pojistného. U jedné třetiny muselo dojít k navýšení. Jedná se o smlouvy na operativní leasing. Vaší novou pojišťovnou se stává Česká pojišťovna, a. s..

 

V případě, že s námi máte uzavřenu smlouvu o financování formou operativního leasingu a po dobu pojištění u Kooperativy na vozidle vznikla škoda z havarijního pojištění, nad rámec běžného opotřebení, rádi bychom Vás požádali o nahlášení této, či více škodných událostí u společnosti ÚAMK přes webový formulář. Pokud máte uzavřenu smlouvu o financování formou úvěru, nahlaste případné škody telefonem nebo online přímo na Kooperativa pojišťovnu.

 

S Všeobecnými pojistnými podmínkami České pojišťovny se můžete seznámit níže v sekci Dokumenty ke stažení.

 

Bližší informace naleznete také v sekci Otázky a odpovědi. Pokud nemůžete nalézt Obchodní podmínky smlouvy o financování, připravili jsme je pro Vás v části Dokumenty ke stažení níže. V případě, že se nás budete chtít na cokoliv zeptat, zavolejte nám na telefonní číslo 224 992 410 nebo nám napište e-mail na klient@vwfs.cz.

 

Situace nás mrzí a omlouváme se Vám za případné komplikace, které nebyly způsobeny naší společností. Informace uvedené na této stránce se týkají pouze klientů, kteří byli naší společností informování formou dopisu o přepojištění.

 

Volkswagen Financial Services

 

Hlášení pojistné události

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

 

Proč vznikla tato situace?

Dle informací pojišťovny Kooperativa je důvodem výpovědí dlouhodobá výrazná ztrátovost těchto pojistek kvůli vysokému počtu škod během delšího období. V důsledku tohoto rozhodnutí bylo nutné najít nového pojistitele, domluvit se na podmínkách, technicky vše zajistit a komunikovat tuto změnu klientům. A to vše během výpovědní lhůty, tzn. šesti týdnů. Pokud bychom nezajistili nové přepojištění od 1. ledna 2018, došlo by k situaci, kdy by klienti vozidlo nemohli reálně užívat, jelikož by vůz neměl uzavřené platné povinné ručení, což je naše zákonná povinnost. S ohledem na náročnost těchto kroků a časovou urgenci nebylo možné hledat individuální řešení pro klienty jednotlivě.

Proč došlo k navýšení měsíční splátky u operativního leasingu?

Důvodem navýšení oproti původní splátce je skutečnost, že od doby sjednání původního pojištění výrazně narostla frekvence škod a průměrná cena jedné opravy v tomto produktu. Jedná se o dynamicky rostoucí službu operativního leasingu, která má svá pojistná specifika. Při vrácení pronajatého vozu se očekává určitý stav vozidla, který je předpokladem pro určení výše splátky samotné služby operativního leasingu. Z pohledu zákazníka nelze porovnávat dvě odlišné nabídky – pojištění jako produkt (klient je vlastníkem auta a sjednává si ho separátně) a naproti tomu službu v podobě operativního leasingu, ve které je obsaženo pojištění ve splátce (klient není majitelem vozu a je povinen se řídit Manuálem řidiče se specifikací Norem opotřebení a poškození, kterou leasingové společnosti uplatňují při vrácení vozu).

Dostal jsem levnější nabídku havarijního pojištění, proč je vaše pojištění dražší?

Každé srovnání nabídky na přepojištění stávající smlouvy na financování je složité, protože toto pojištění musí pokrýt statisticky zvýšenou frekvenci škod před koncem smlouvy. Také další parametry, jako je stejné pojistné krytí, opravy v autorizované servisní síti a jiné, musí být zohledněny a pokryty jakoukoli nabídkou pojištění. Pojistné částky obou pojištění musejí být ve stejné výši (původní ceny vozu). Pokud by vozidlo bylo v rámci havarijního pojištění v době pojistné události podpojištěno, pojišťovna bude snižovat pojistné plnění a klienti se tak mohou dostat do problémů, vzhledem k nutnosti doplacení rozdílu. Individuální nabídka musí obsahovat vždy srovnatelný, tzn. plný rozsah krytí v případě havárie (pojištění skel, půjčovného během opravy vozidla, úrazového pojištění dopravovaných osob, pojištění zavazadel). Případně i pojištění GAP, které kryje rozdíl ceny v případě totální havárie vozu. Vozy financované formou operativního leasingu musejí být podle uzavřených platných obchodních podmínek opravovány pouze v autorizované servisní síti. Upozorňujeme, že ne všechny pojišťovny jsou smluvními partnery v rámci naší autorizované sítě. V pojistné smlouvě je v roli vlastníka vozidla leasingová společnost.

V individuální nabídce je zpravidla vždy zahrnut bonus za bezeškodný průběh, který s ohledem na proces přepojištění není v naší nabídce zohledněn. V mnoha případech také nabídka na individuální pojištění zahrnuje regionalitu, kterou plošné nabídky v rámci operativního leasingu také nezohledňují. V produktu operativního leasingu je majitelem vozu ŠkoFIN s.r.o. a hodnotí se škodní průběh celého kmene pojištěných. Na druhé straně je potřeba vzít v úvahu, že při individuálním pojištění pojišťovny pravidelně přeceňují pojistné na základě škodného průběhu daného jednotlivce. V určitých případech může dojít i k výpovědi dané pojistné smlouvy.

Dále bychom Vás rádi upozornili, že vzhledem k mnoha možným způsobům sjednání pojištění nejsou vždy pojišťovny schopné při poskytnutí individuální nabídky ověřit přijmutí této pojistky do pojistného kmene, a hrozí tak po ověření dat její následné vypovězení ze strany pojišťovny do dvou měsíců po uzavření pojištění s krátkou – osmidenní – výpovědní dobou.  

Je obvyklé, aby pojišťovna vypověděla smlouvu o pojištění?

Ke změně došlo kvůli obchodnímu rozhodnutí smluvní pojišťovny Kooperativa, která nám jednostranně vypověděla určitou část pojistných smluv. Výpověď pojištění ze strany pojišťovny přímo klientům není nic neobvyklého. Abychom dostáli svým závazkům, jak je uvedeno ve smlouvě o financování, zajistili jsme klientům nové pojištění  ve srovnatelném rozsahu, jaký měli u Kooperativa pojišťovny. Novou pojišťovnou se stala Česká Pojišťovna a.s. Tato změna je v souladu s platnými Obchodními podmínkami.

O kolik se klientům zvýší nebo sníží splátka?

Výše splátky se klientům, kteří mají smlouvu o financování formou úvěru, nemění. Změnili jsme pouze pojišťovnu. Nově se jedná o Českou pojišťovnu.

U klientů, kteří mají uzavřenu smlouvu o financování formou operativního leasingu se výše měsíční splátky může změnit. Informaci o výši nové splátky nalezli klienti v dopise, který jim byl v průběhu prosince odeslán.

Od jakého data konkrétně je platné nové pojištění u České pojišťovny?

Počátek platnosti pojištění je uveden v příloze vašeho dopisu. Konkrétně v Osvědčení o pojištění. U klientů s operativním leasingem vstupuje nové pojištění v platnost od 1. ledna 2018. Situace nás mrzí a omlouváme se za případné komplikace, které nebyly způsobeny naší společností.

Co musím nyní udělat?

Není potřeba nic podepisovat, nikam chodit ani jezdit. Pouze bychom vás rádi požádali, v případě smlouvy o financování formou operativního leasingu, o nahlášení pojistné události z havarijního pojištění, přes webový formulář společnosti UAMK. Odkaz najdete výše na této stránce. Dále se seznamte s pojistnými podmínkami České pojišťovny v sekci Dokumenty ke stažení. A v neposlední řadě si vyměňte zelenou kartu ve vašem vozidle.

Nabízíte klientům nějaký benefit?

Klientům jsme navýšili limit povinného ručení na 100/100 mil. Kč. 

Nastala změna při hlášení nových pojistných událostí? Zůstává stejný kontakt?

V případě, že s námi máte uzavřenu smlouvu o financování formou úvěru nebo finančního leasingu, máte možnost oznámit pojistnou událost dvěma způsoby  - online a telefonicky. Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události představuje online forma na webových stránkách https://www.ceskapojistovna.cz/skody-a-pojistne-udalosti/auta/oznamit-skodu. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Klientský servis České pojišťovny můžete kontaktovat telefonicky na čísle 241 114 114, každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Pokud máte smlouvu o operativním leasingu, hlásíte škodu na vašem vozidle přes webový formulář společnosti UAMK na této adrese: http://www.uamk.net/vwfs/

 

V čem je nová smlouva o pojištění výhodnější, jaké jsou rozdíly mezi starou a novou smlouvou?

Platí pro úvěr a finanční leasing -  Jediné, co je třeba z vaší strany udělat, je seznámit se s všeobecnými pojistnými podmínkami České pojišťovny níže. Není potřeba nic podepisovat, nikam chodit ani jezdit. Parametry vašeho pojištění zůstávají srovnatelné a tímto krokem jsme navýšili pouze limit povinného ručení na 100/100 mil. Kč. Bližší informace o sjednaném pojištění najdete v osvědčení o pojištění.

Platí pro operativní leasing - Parametry vaší smlouvy a vašeho pojištění zůstávají stejné a tímto krokem jsme pouze navýšili limit povinného ručení na 100/100 mil. Kč. Můžete se tedy, co se týče rozsahu, řídit původní přílohou k vaší leasingové smlouvy.

Proč mi nezařídíte nové pojištění u jiné pojišťovny než je Česká pojišťovna. Například u Allianz?

Česká pojišťovna je naším dlouhodobým smluvním partnerem. A vytvořila pro naše klienty nejvýhodnější podmínky.

 

Dokumenty ke stažení