Ceník úkonů

V této sekci naleznete přehled cen jednotlivých administrativních úkonů.

Popis úkonu Cena
Změna osobních údajů klienta zdarma
Změna korespondenční adresy klienta zdarma
Udělení souhlasu s úpravou vozu zdarma
Změna platebního profilu smlouvy zdarma
Identifikace platby bankou (vklad hotovosti) zdarma
Převod smlouvy   zdarma *)
Zákonná cese zdarma
Předčasné ukončení smlouvy respektive  předčasné splacení smlouvy zdarma *)
Přepracování kalkulace předčasného ukončení smlouvy (za každý další měsíc) zdarma
Zpracování dodatku či dohody ke smlouvě (platební prázdniny) zdarma
Změna volitelného dne úhrady měsíčních leasingových splátek zdarma
Povolení užívání vozu třetí osobou respektive pronájmu vozu zdarma
Změna či doplnění zajišťovacího instrumentu daného obchodního případu zdarma
Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo  o platební morálce zdarma
Vyhotovení dobropisu a vrácení finanční částky přesahující 500,- Kč zdarma
Zapůjčení technického průkazu zdarma
Vyhotovení a zaslání kopie smluvních dokumentů do 10 kusů, elektronicky zdarma
Vyhotovení a zaslání kopie smluvních dokumentů nad 10 kusů, elektronicky zdarma
Vyhotovení a zaslání kopie smluvních dokumentů do 10 kusů, poštou 100,- Kč **)
Vyhotovení a zaslání kopie smluvních dokumentů nad 10 kusů, poštou 200,- Kč **)
Vyhotovení úředně ověřené kopie dokumentu (1 kus) 50,- Kč ***)

Operativní leasing - vyřízení:

· duplikátu originálu technického průkazu,
· osvědčení o registraci vozidla,
· karty na pohonné hmoty, dálniční známky,
· výměna RZ za ztracenou/zničenou/odcizenou,
· zapsání tažného zařízení do technického průkazu

 (+ přefakturované skutečné náklady s případnými správními poplatky)

300,- Kč **)

Operativní leasing - vyřízení:

- duplikát ekologické plakety do nízkoemisních zón
- 3. registrační značky

(+ přefakturované skutečné náklady s případnými správními poplatky – doba vyřízení 3 týdny)

 

600,- Kč **)

Identifikace platby zaslané s chybným variabilním symbolem 200,- Kč **)
Zpracování dodatku či dohody ke smlouvě v případech, kdy tento dodatek či dohoda nejsou následně realizovány 500,- Kč **)
Zpětvzetí výpovědi (odstoupení) smlouvy 2 000,- Kč **)
Restrukturalizace existujícího a splatného dluhu 1 000,- Kč **)

 Standardně je požadavek vyřízen do 14 kalendářních dnů od přijetí žádosti.

 

Expresní služba
- při vyřízení požadavku do 2 pracovních dnů od přijetí žádosti je účtován poplatek 5 000,- Kč.

 

*)  U těchto úkonů je možno požádat o jejich zrychlené vyřízení.
**)  U těchto úkonů je v případě leasingu sazba DPH 21%, v případě úvěrů sazba DPH 0%.
***)  U tohoto úkonu je v případě leasingu i úvěru sazba DPH 21%.

 

V případě, že bude jakákoliv nezpoplatněná služba využívána klientem společnosti ŠkoFIN s.r.o. neobvykle často (v počtu zjevně neodpovídajícímu průměrnému počtu takových služeb poskytovaných srovnatelnému klientovi), je společnost ŠkoFIN s.r.o. oprávněna  poskytnutí další nezpoplatněné služby odmítnout pokud nebude klientem předem zaplacen administrativní poplatek 200,- Kč za tuto službu.

 

Tato verze ceníku platí od 01. 01. 2015 do odvolání.

Plná verze

© 2017 Volkswagen Financial Services