Kontakt ŠkoFIN s.r.o.

Jsme vždy připraveni Vám nabídnout to nejlepší řešení a plnit vaše požadavky.

Klientské centrum Volkswagen Financial Services

Pro osobní návštěvu jsme tu pro vás
Po - Pá 8:00 - 17:00

Informace o vaší smlouvě
Po - Pá 8:00 - 17:00
Tel.: +420 224 992 410
Fax: +420 224 992 307
E-mail:
klient@vwfs.cz

TIP: Před kontaktováním našeho klientského centra Vám doporučujeme zkontrolovat odpovědi na nejčastější otázky.

Linka klientského centra společnosti ŠkoFIN s.r.o. a navazující určené telefonní linky slouží ke správě smluvní agendy a řešení stížností spojených se smluvními vztahy. Za účelem zaznamenávání projevů vůle našich klientů a řešení stížností v souvislosti s plněním obsahu smluvního vztahu jsou hovory nahrávány.

 

Informace o společnosti ŠkoFIN s.r.o.

Sídlo:
ŠkoFIN s.r.o.
Pekařská 6
155 00 Praha 5

IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.

Společníci:
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT,  se sídlem SRN, 38112 Braunschweig, Spolková republika Německo
Podíl: 100%

Dle ust. § 79 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, je společnost ŠkoFIN s.r.o jako řízená osoba členem koncernu se společností VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT.

Jednotlivá obchodní zastoupení naleznete u našich autorizovaných prodejců.

V období od září do prosince 2015 se klienti mohou v reklamní kampani setkat s novým názvem Volkswagen Financial Services. Právní subjektivita společnosti zůstává nezměněna.

 

Informace o naší aktuální nabídce (Bezplatná infolinka)

Po - Pá 8:00 - 17:00
Tel: 800 100 800
E-mail:
vwfs@vwfs.cz
Internet: www.vwfs.cz

 

Platby

Bezhotovostní platby
Své závazky můžete uhradit bezhotovostním způsobem na bankovní účty naší společnosti, uvedené na vaší smlouvě nebo faktuře.

Hotovostní platby
K provádění hotovostních vkladů na účet společnosti Volkswagen Financial Services můžete použít kteroukoliv pobočku Komerční banky nebo ČSOB.

Komerční banka - účet č. 604646021/0100
ČSOB - účet č. 17145783/0300


Hlavním předmětem podnikání společnosti ŠkoFIN s.r.o. („ŠkoFIN“) je poskytování úvěrů, včetně spotřebitelských a poskytování služeb operativního a finančního leasingu. Dohled nad společností ŠkoFIN vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha a Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha. ŠkoFIN je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.

V případě sporu ze smlouvy uzavřené na základě této nabídky má spotřebitel možnost řešit spor mimosoudně před finančním arbitrem www.finarbitr.cz nebo před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz, není-li k řešení takového sporu finanční arbitr oprávněn.

V případě, že se zákazník obrátí na soud, je místně příslušný obecný soud ŠkoFIN v době podání žaloby. Smlouva uzavřená na základě této nabídky i veškeré případné spory z ní vzniklé se budou řídit českým právem. Veškerá komunikace a všechny dokumenty týkající se smlouvy uzavřené na základě této nabídky budou v českém jazyce. Po předchozí domluvě, je možná komunikace v anglickém jazyce. Indikativní nabídky nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejich přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.V případě, že je nabídka adresovaná spotřebiteli a týká se smlouvy o úvěru nebo finančního leasingu, je zákazník oprávněn od smlouvy o úvěru uzavřené na základě nabídky odstoupit a to ve lhůtě 14 dnů od jejího podpisu. V tomto případě je ŠkoFIN oprávněn požadovat vrácení jistiny spolu s úrokem a úhradu nevratných poplatků zaplacených orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a být zasláno na adresu Pekařská 6, Praha, PSČ 155 00.


Plná verze

© 2017 Volkswagen Financial Services