Kontakt ŠkoFIN s.r.o.

Jsme vždy připraveni Vám nabídnout to nejlepší řešení a plnit vaše požadavky.

 

Klientské centrum Volkswagen Financial Services

Pro osobní návštěvu jsme tu pro Vás

Po - Pá: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

 

Informace o Vaší smlouvě

Po - Pá: 8:00 - 17:00
Tel.: +420 224 992 410
E-mail: klient@vwfs.cz

 

TIP: Před kontaktováním našeho klientského centra Vám doporučujeme zkontrolovat odpovědi na nejčastější otázky.

Linka klientského centra společnosti ŠkoFIN s.r.o. a navazující určené telefonní linky slouží ke správě smluvní agendy a řešení stížností spojených se smluvními vztahy. Za účelem zaznamenávání projevů vůle našich klientů a řešení stížností v souvislosti s plněním obsahu smluvního vztahu jsou hovory nahrávány.

 

Informace o společnosti ŠkoFIN s.r.o.

Sídlo společnosti:

ŠkoFIN s.r.o.
Pekařská 6
155 00   Praha 5

IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.

 

Společníci:

Volkswagen Finance Overseas B.V., se sídlem 1012RB Amsterdam, Paleistraat 1, Nizozemské království, Registrační číslo: 34307991, podíl: 100%.

Dle ust. § 79 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, je společnost ŠkoFIN s.r.o jako řízená osoba členem koncernu se společností Volkswagen Finance Overseas B.V.


 

Jednotlivá obchodní zastoupení naleznete u našich autorizovaných prodejců.

Od září 2015 se klienti mohli v reklamní kampani setkat s novým názvem Volkswagen Financial Services a pod tímto názvem se společnost ŠkoFIN s.r.o. veřejně prezentuje. Právní subjektivita společnosti zůstává nezměněna.

 

Platby

Bezhotovostní platby

Své závazky můžete uhradit bezhotovostním způsobem na bankovní účty naší společnosti, uvedené na Vaší smlouvě nebo faktuře.

 

Hotovostní platby

K provádění hotovostních vkladů na účet společnosti Volkswagen Financial Services můžete použít kteroukoliv pobočku Komerční banky nebo ČSOB.

 

Bankovní spojení

Komerční banka - účet č. 604646021/0100
ČSOB - účet č. 17145783/0300

 

Hlavním předmětem podnikání společnosti ŠkoFIN s.r.o. („ŠkoFIN“) je poskytování úvěrů, včetně spotřebitelských a poskytování služeb operativního a finančního leasingu. Dohled nad společností ŠkoFIN vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha a Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha. ŠkoFIN je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.

V případě sporu ze smlouvy uzavřené na základě této nabídky má spotřebitel možnost řešit spor mimosoudně před finančním arbitrem www.finarbitr.cz nebo před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz, není-li k řešení takového sporu finanční arbitr oprávněn.

V případě, že se zákazník obrátí na soud, je místně příslušný obecný soud ŠkoFIN v době podání žaloby. Smlouva uzavřená na základě této nabídky i veškeré případné spory z ní vzniklé se budou řídit českým právem. Veškerá komunikace a všechny dokumenty týkající se smlouvy uzavřené na základě této nabídky budou v českém jazyce. Po předchozí domluvě, je možná komunikace v anglickém jazyce. Indikativní nabídky nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejich přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.V případě, že je nabídka adresovaná spotřebiteli a týká se smlouvy o úvěru nebo finančního leasingu, je zákazník oprávněn od smlouvy o úvěru uzavřené na základě nabídky odstoupit a to ve lhůtě 14 dnů od jejího podpisu. V tomto případě je ŠkoFIN oprávněn požadovat vrácení jistiny spolu s úrokem a úhradu nevratných poplatků zaplacených orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a být zasláno na adresu Pekařská 6, Praha, PSČ 155 00.

Plná verze

© 2020 Volkswagen Financial Services